Atık İthalatı Çalıştayı

 

2001 yılında Bakanlığımız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, Atık İthalatı ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili paydaş gruplarla (ilgili Bakanlıklar, özel sektör, STK’lar, oda ve birlikler, Enstitüler, Belediyeler) bilgi alışverişinde bulunulması, aynı zamanda Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri müzakere edilmesi ve Atık İthalatına ilişkin alınacak kararların değerlendirilmesi amacı ile Maritim Pine Beach Belek/ANTALYA’da 10-13 Kasım 2019 tarihleri arasında 4 gün sürecek “Atık İthalatı Çalıştayı ” düzenlenecektir. Daha fazla bilgi için;
http://tucev.org/duyuru/atik-ithalati-calistayi